Wat veroorzaakt klachten en pijn aan de armen en benen?

Er zijn veel verschillende klachten aan de armen en benen die een verschillende oorzaak kunnen hebben. Wat kan osteopathie hieraan doen?

Klachten aan de armen en benen kunnen een lokale oorzaak hebben, maar vaak ligt de oorzaak ergens anders waardoor als je een klacht behandelt puur waar het pijn doet de oorzaak niet aanpakt en de klacht dus terug komt. Ik zal hieronder een voorbeeld geven.

 

Pijn in benen Osteopathie Breda

Hoe kan osteopathie de klachten in de armen en benen verhelpen?

Vanuit de buik splitst de buikslagader in twee en gaat naar de benen toe, als eerste de arterie iliaca en dan de arterie femoralis. In de buik ligt bovenop deze slagaders en ook de veneuze aders, de buikorganen. Spanning in de buikorganen kan dus een restrictie geven van de bloedflow naar de benen toe en hier dan klachten veroorzaken. Osteopathie kan de restricties van de darmen door mobilisaties, voedingsadviezen etcetera trachten op te lossen. Osteopathie kan zo de oorzaak van de klachten in armen en benen oplossen.

Afspraak osteopaat

Wil je meer weten over hoe osteopathie kan helpen bij pijn in armen of benen? Maak eenvoudig gebruik van de online planningsassistent voor het maken van een afspraak bij osteopaat Niels. 

online afspraak maken

 


«   »