Maatregelen corona-virus

Gepubliceerd op 29 april 2020 om 20:55

Osteopathie behandeling is mogelijk in uitzonderingsgevallen. De overheid past haar beleid aan: onder strikte voorwaarden kunnen er in uitzonderingsgevallen weer patiënten behandeld worden. De maatregel van 24-03 jl. blijft grotendeels van kracht, dat wil zeggen:

 • Alle consulten dienen te worden opgeschort tot nader order, wat er op neerkomt dat de praktijken nagenoeg gesloten blijven.
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor
 • Patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot onomkeerbare achteruitgang van het functioneren.
 • Mensen met cruciale beroepen of werkzaam binnen vitale processen die dreigen uit te vallen.
 • Mensen uit de verhoogde risicogroep zoals opgesteld door het RIVM mogen niet behandeld worden.

Wanneer u van mening bent te voldoen aan de uitzonderingscriteria kunnen we een behandeling inplannen. Omdat ik vooraf eerst wat vragen heb is het voor nu beter om eerst te bellen naar nummer: 0638129756 of te mailen naar info@burgtosteopathie.nl en samen zullen we dan een afspraak plannen.

Wat doe ik om het gezondheidsrisico te beperken 

 • In de wachtkamer is er genoeg afstand.
 • Ik maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapje en eventueel een spatschort.
 • Na iedere behandeling zal reiniging plaatsvinden van alle contactoppervlakken zoals behandeltafel, stoelen, deurklinken etc. 

Wat vraag ik aan u om het gezondheidsrisico te beperken

U neemt verplicht uw eigen schone badlaken mee om op te liggen tijdens de behandeling. Om zoveel mogelijk huidcontact te voorkomen kunt u lichte aansluitende kleding dragen tijdens de behandeling, liefst bv. geen stugge spijkerbroeken. U komt alleen of in het geval van behandeling van een minderjarige met 1 ouder. U komt alleen naar de praktijk als u geen van onderstaande symptomen heeft:

 • hoesten en/of kuchen
 • niezen en/of loopneus
 • verhoging (>37,5 °) of koorts
 • branderige ogen
 • je ziek voelen en/of diarree

Uitleg RIVM cruciale en vitale beroepen

Cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulancezorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Lijst is maatwerk

Ook als u een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kan de uitzondering voor gezinsquarantaine toegepast worden.

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als ‘vitaal’.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie gas
 • Regionale distributie gas
 • Olievoorziening
 • Internet- en datadiensten
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur

Risicogroepen

Verhoogde kans op infectie

 • Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (huishoud)contacten van een bewezen patiënt.
 • Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren en er gelden aanvullende preventieve maatregelen (zie Preventieve maatregelen) en een aanvullend testbeleid (zie Indicaties diagnostiek)
 • Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere personen.

Verhoogde kans op ernstig beloop

Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaarmet:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3.